Huisregels

From Bhack
Revision as of 20:17, 21 May 2015 by CB84 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Over de huisregels

Omdat we een community zijn die door de deelnemers wordt gevormt gaan we er vanuit dat de deelnemers er alles aan doen om een goede sfeer en prettige omgang met elkaar te bewerkstelligen. Om ook de ruimte zelf gezellig en netjes te houden hebben we een paar huisregels opgesteld. We gaan er vanuit dat de meeste als vanzelfsprekend zullen worden ervaren.

De huisregels zijn een aanvulling op de statuten van de stichting. De statuten zijn hier terug te vinden. Mocht je het niet eens zijn met de onderstaande huisregels of nog huisregels missen dan kun je dit voorleggen aan het bestuur. 1. Have fun... always!
 2. Bureau's, werkplekken en de space in het algemeen zijn opgeruimd bij verlaten space.
 3. Alle drankjes zijn tegen een vrijwillige bijdrage van 1 euro te gebruiken. Graag direct bijdragen.
 4. Elke deelnemer krijgt zijn persoonlijke 'bak' om zijn projecten en/of persoonlijke spullen in op te ruimen. ToDo
 5. Alle items zonder sticker => Owner Only; dus niet aankomen zonder toestemming!
 6. You break it, you buy it. (Positive side: you just bought yourself a new project ;)
 7. Er zijn kratten gelabeld met verschillende items. Hier mag je spullen van buiten de space in stoppen. Is er geen juist label ? Vraag het bestuur! Deze kratten zijn voor algemeen gebruik, de inhoud wordt dus van de stichting. ToDo
 8. Past het niet in een krat met label: niet in de space laten slingeren!, dus weer meenemen.
 9. Er is 1 Krat "overig" voor spullen die toch in de space blijven slingeren. De inhoud wordt van datum voorzien en gaat na 1 maand naar de stort/kringloop of wordt bij interesse aan een andere deelnemer gegeven. ToDo
 10. Maandelijkse bezoekers van de space worden als deelnemers gezien, en worden gevraagd een bijdrage te doen.
 11. Kosten van de bijdrages zijn hier terug te vinden, deze worden per persoon in overleg met bhack vastgesteld.
 12. Meer dan één maand te laat met het doen van een bijdrage heeft ontzegging van de toegang tot gevolg.
 13. Alle toegangsmiddelen die worden verstrekt aan de deelnemers blijven eigendom van Bhack.
 14. Toegangsmiddelen mogen niet gekopieerd worden door deelnemers zelf, anders volgt ontzegging van de toegang.
 15. Bij opzegging door de deelnemer of ontzegging van de toegang dienen alle verstrekte toegangsmiddelen weer te worden ingeleverd, en persoonlijke bezittingen uit de space te worden meegenomen.
 16. Overnachten in de space is niet toegestaan! Overnachten tijdens een evenement georganiseerd door Bhack met toestemming van het bestuur is hierop een uitzondering.
 17. Officiele aankondigingen worden gedaan via de mailinglist van Bhack. Wil je deze ontvangen schrijf jezelf hier dan in. Deelnemers van bhack worden geacht zich in te schrijven.